Upadłość konsumencka Warszawa w ofercie WMKN

System upadłości konsumenckich funkcjonuje jako system upadłościowy zarówno dla małych firm, jak i konsumentów, ponieważ długi firm niebędących korporacjami są zobowiązaniami osobistymi właścicieli firm. Jeśli firma upadnie, właściciel ma motywację by nastąpiła upadłość konsumencka Warszawa, ponieważ zarówno długi biznesowe, jak i osobiste właściciela zostaną umorzone. W przypadku upadłości konsumenckiej z Warszawy właściciel musi zrezygnować z majątku powyżej ustalonego poziomu zwolnienia. Ponieważ poziomy zwolnienia są ustalane przez stany, są one bardzo zróżnicowane. Pokazujemy, że wyższe poziomy zwolnienia z upadłości przynoszą korzyści potencjalnym przedsiębiorcom, którzy mają awersję do ryzyka, zapewniając częściowe ubezpieczenie majątku, a zatem prawdopodobieństwo posiadania firmy rośnie wraz ze wzrostem poziomu zwolnienia. Testujemy tę prognozę i stwierdzamy, że prawdopodobieństwo posiadania firm przez gospodarstwa domowe jest o 35% wyższe, jeśli mieszkają w stanach z nieograniczonymi, a nie niskimi zwolnieniami. Stwierdzamy również, że prawdopodobieństwo założenia firmy i prawdopodobieństwo posiadania firmy, a nie innej firmy, jest wyższe w przypadku gospodarstw domowych mieszkających w państwach o wysokim stopniu zwolnienia. Liczba bankructw w określonym okresie i poziomy zadłużenia są dobrze udokumentowane, ale niewiele wiadomo o konsekwencjach jakie niesie upadłość konsumencka Warszawa poza liczbami. W niedawnym badaniu, napisanym przeze mnie i dwóch kolegów, przeprowadzono wywiady z holenderskimi przedsiębiorcami, którzy przeszli spłatę zadłużenia po osobistym bankructwie, w celu zrozumienia prywatnych, osobistych i społecznych konsekwencji, które niesie upadłość konsumencka Warszawa. W trakcie wywiadów przedsiębiorcy zastanawiali się nad początkami swojego przedsięwzięcia biznesowego, momentem pierwszego wykrycia perspektywy niepowodzenia biznesowego, osobistymi doświadczeniami podczas niepowodzenia biznesowego oraz następstwami upadłości i restrukturyzacji zadłużenia.